Varför är mitt vatten grumligt när jag spolar i kranen?

Att vattnet är grumligt ibland är inget farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och vattnet ser vitt eller grått ut (grumligt). Detta är särskilt vanligt på våren när vattnet som pumpas ut från vattenverket är mycket kallt och sakta värms upp i vattenledningarna på väg ut till dig. Det höga trycket som finns i vattenledningarna hjälper till att hålla luften löst i vattnet och när du spolar vattnet, sjunker också trycket på vattnet och luftbubblorna bildas. Samma fenomen kan du se när du öppnar en flaska kolsyrad dryck. Det höga trycket i flaskan håller koldioxiden löst och när korken öppnas och trycket sjunker frigörs gasen och bubblorna bildas. Är flaskan dessutom varm när den öppnas frigörs ytterligare gas.