Jag har fått översvämning i källaren - vad gör jag?

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de besvärligheter och skador man drabbas av. Vi lägger ned mycket arbete på att stegvis förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt få bort riskerna för källaröversvämning.

Checklista vid översvämning

1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

2. Flytta om möjligt fuktkänsliga möblemang.

3. Skaffa hjälp med länspumpning. Kontakta ditt försäkringsbolag eller oss.

4. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

5. Kontakta ditt försäkringsbolag. De ordnar med skadereglering och uttorkning.

6. Eventuella ersättningskrav på oss måste meddelas skriftligt.

7. Anmäl översvämningen till oss.

 

Här har vi samlat mer information om källaröversvämningar och de vanligaste orsakerna till detta.