Vilka krav måste uppfyllas när jag monterar vattenmätaren?

Vattenmätare får inte tynga mot de övriga ledningarna. Därför ska den monteras i horisontellt eller vertikalt, fast förankrad, mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler. Avstängningsventilerna kan se olika ut och finns ibland annat i vred- kran eller ”hattform”. Observera att ventil med benämningen LK580 inte är tillförlitlig då den lätt går sönder och kan orsaka vattenläckor. 

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00