Vilka krav måste uppfyllas när jag monterar vattenmätaren?

Vattenmätare får inte tynga mot de övriga ledningarna. Därför ska den monteras i horisontellt eller vertikalt, fast förankrad, mätarkonsol och vara försedd med avstängningsventiler. Avstängningsventilerna kan se olika ut och finns ibland annat i vred- kran eller ”hattform”. Observera att ventil med benämningen LK580 inte är tillförlitlig då den lätt går sönder och kan orsaka vattenläckor.