Vem betalar anläggningsavgiften om det är en arrendetomt?

Om du arrenderar en fastighet anses du vara fastighetsägare. Det är på grund av att det är den som äger bostaden som anses ha störst nytta av det allmänna VA-nätet. Detsamma gäller för dig som har tomträtt.