Vem äger LTA-enheten?

Det är Eskilstuna Energi och Miljö som äger LTA-enheten och står för service och underhålla av pumpen då den ses som en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder, se svaren på frågan ovan. Efter att du skickat in din färdiganmälan monteras och driftsätts pumpen av personal från Eskilstuna Energi och Miljö.