Vem äger LTA-enheten?

Endast de anordningar som krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion bekostar, äger och driftar Eskilstuna Energi och Miljö då den ses som en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder, se svaren på frågan ovan. Efter att du skickat in din färdiganmälan monteras och driftsätts pumpen av personal från Eskilstuna Energi och Miljö. 

Undantag gäller för de enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten installerat en LTA-enhet för att nå en självfallsledning. Dessa äger sin egen LTA-enhet och står själva för service och underhåll av enheten.

Endast de anordningar som krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion bekostar, äger och driftar EEM. Exempelvis gäller det när vi har ett trycksatt avloppsnät där fastighetsägarna inte kan ansluta sig med självfall.