Vad gör jag med min gamla avloppstank?

Enskilda tankar och slamavskiljare ska sluttömmas och fastighetsägare ska få intyg på att detta gjorts. Därefter kan tanken fyllas igen för att undvika framtida olycksrisk. Tanken behöver inte grävas upp och vi gör ingen inspektion.

Inom ett år bör du som fastighetsägare ha anslutit dig efter att du fått en förbindelsepunkt. Miljöinspektionen följer upp vilka som anslutit sig till kommunalt avlopp.