När betalar jag anläggningsavgiften?

Du betalar anläggningsavgiften när förbindelsepunkten är upprättad och meddelad. Detta sker efter att ledningarna är provtryckta och vattenproverna godkända. Du får då en faktura på anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. 

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00