När behöver jag en LTA-enhet?

Om din fastighet är belägen lågt i förhållande till huvudledningarna kommer det behövas en LTA-enhet som består av en brunn med en avloppspump i. Spillvattnet från din fastighet rinner via självfall till LTA-enheten som sedan pumpar ditt spillvatten till huvudledningen.