Kan jag placera LTA-enheten på valfri plats på tomten?

Pumpstationen ska ha en radie på 1,5 meter fri från bebyggelse och grövre växtlighet. Enheten får inte överbyggas. Pumpstationen ska vara anordnad så att det går att ta sig fram obehindrat mellan pump och farbar väg. Detta för att pumpen ska vara lättillgänglig för personal från Eskilstuna Energi och Miljö vid driftstörningar eller service. Vid placeringen är det också bra att tänka på att mellan hus och pump är det självfall. Förhöjningsring inskaffar du själv vid behov.

 

Montering av LTA-enhet