Kan jag placera LTA-enheten på valfri plats på tomten?

Du kan i princip placera pumpen på valfri plats på din tomt. Det du måste följa är att ha en radie på 2 meter fri från bebyggelse och grövre växtlighet runt LTA-enheten. Detta för att pumpen ska vara lättillgänglig för personal från Eskilstuna Energi och Miljö vid driftstörningar eller service.  Vid placeringen är det också bra att tänka på att mellan hus och pump är det självfall. Förhöjningsring inskaffar du själv vid behov.

Montering av LTA-enhet