Kan jag dela LTA-enhet med min granne?

Nej, du kan inte dela LTA-enhet med din granne. Varje fastighet får sin egen förbindelsepunkt och, vid behov även en LTA-enhet.