Har alla som behöver en LTA rätt att kräva det av EEM?

Endast de anordningar som krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion bekostar, äger och driftar EEM. Exempelvis gäller det när vi har ett trycksatt avloppsnät där fastighetsägarna inte kan ansluta sig med självfall. De enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning, får bekosta den själv.