Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om vatten och avlopp

Hur läser jag av min vattenmätare? Vilken hårdhet har mitt vatten? Jag ska gräva, hur vet jag var befintliga ledningar finns? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Du läser av din vattenmätare genom att titta på siffrorna på vattenmätaren. Du kan sen registrera detta genom att logga in på Mina sidor eller alternativt kontakta kundservice på 016-10 60 60 eller mejla kundservice@eem.se.

Här hittar du Mina sidor.

Att vattnet är grumligt ibland är inget farligt utan beror huvudsakligen på gaserna kväve och syre, vilka är något lösliga i vatten. I kallt vatten löser sig luften bättre än i varmt vatten vilket gör att små luftbubblor bildas när du spolar upp vatten och vattnet ser vitt eller grått ut (grumligt). Detta är särskilt vanligt på våren när vattnet som pumpas ut från vattenverket är mycket kallt och sakta värms upp i vattenledningarna på väg ut till dig. Det höga trycket som finns i vattenledningarna hjälper till att hålla luften löst i vattnet och när du spolar vattnet, sjunker också trycket på vattnet och luftbubblorna bildas. Samma fenomen kan du se när du öppnar en flaska kolsyrad dryck. Det höga trycket i flaskan håller koldioxiden löst och när korken öppnas och trycket sjunker frigörs gasen och bubblorna bildas. Är flaskan dessutom varm när den öppnas frigörs ytterligare gas.

 

Om du bara har tillsatt klor i vattnet, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

Det är viktigt att tänka på att poolvattnet först måste avkloreras innan tömning. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ.

Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande.

Här kan du läsa våra tips och råd för vad som gäller när det är dags att tömma poolen.

I Eskilstuna har vi ett medelhårt vatten överallt utom i Näshulta som har mjukt vatten. Läs anvisningarna på produktförpackningen för tvätt- eller diskmedel och salt för rekommenderad dosering.

Här kan du se hela tabellen för vårt utgående dricksvatten.

När du ska gräva rekommenderar vi att du använder dig av ledningsanvisning. Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.se.

Vi kan ge dig en visning på var elkablar och fjärrvärmeledningar finns. Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de besvärligheter och skador man drabbas av. Vi lägger ned mycket arbete på att stegvis förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt få bort riskerna för källaröversvämning.

Checklista vid översvämning

1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.

2. Flytta om möjligt fuktkänsliga möblemang.

3. Skaffa hjälp med länspumpning. Kontakta ditt försäkringsbolag eller oss.

4. Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.

5. Kontakta ditt försäkringsbolag. De ordnar med skadereglering och uttorkning.

6. Eventuella ersättningskrav på oss måste meddelas skriftligt.

7. Anmäl översvämningen till oss.

 

Här har vi samlat mer information om källaröversvämningar och de vanligaste orsakerna till detta.

Enligt rekommendation i Livsmedelverkets råd om enskilt dricksvattenförsörjning, bör den kemiska och mikrobiologiska undersökningen av dricksvatten utföras en gång per treårsperiod vid s.k. enskilda anläggningar (anläggningar som försörjer en en- eller tvåfamiljsfastighet). För övriga anläggningar bör dricksvattenkvaliteten undersökas minst en gång per år.

För att lämna vatten för provtagning måste du först hämta provtagningsmaterial. Du kan antingen besöka vårt kundcenter på Kungsgatan 86, alla vardagar mellan 07.30-16.30 eller vattenlaboratoriet på Hyndevads vattenverk mellan 8.00-16.00. Vi kan även skicka ut provtagningsmaterial men då tillkommer en kostnad enligt gällande prislista. Utöver provtagningsmaterial får du även en följesedel med information om bland anant provtagning, provmängder och provinlämning.

Vi har samlat all information om egen brunn här.

Frågor och svar om vattenläckor

En vattenläcka kan uppstå både på våra eller dina ledningar helt utan förvarning. Här har vi samlat vanliga frågor om vattenläckor.

Frågor och svar om vattenmätarbyte

Dags för mätarbyte? Är du osäker på vem som ansvarar för vad? Vi har samlat de vanligaste frågorna kring mätarbytet här.

Frågor och svar om utbyggnad av kommunalt VA

Det är ett omfattande projekt att bygga ut för kommunalt vatten och avlopp och många frågor uppstår under tiden. Vem gör vad, och vem ansvarar för vad? Här har vi listat de vanligaste.