Hur mycket kommer det att kosta för mig om jag inte åtgärdar platsen kring min brunn?

Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter är det en tilläggstjänst som debiteras per varje påbörjat 10-metersintervall. Ett tillägg kostar 350 kr.

Till exempel: om du har 35 meters slangdragning betalar du först för en standardslamtömning 1 079 kr, för en slamavskiljare upp till 3 m3. Därefter betalar du utöver tömningskostnaden för 4 tillägg, 1 400 kr. En sammanlagd kostnad på 2 479 kr.

Fullständiga priser hittar du här.

För att du som kund ska ha gott om tid att göra anpassningar vid din anläggning kommer tilläggtjänsten för slangdragning börja faktureras från och med år 2020. Under 2019 kommer du att debiteras enligt 2018 års renhållningstaxa.