""

Energieffektivisera hemma och bli elsmart!

Energieffektivisering är bra för den egna plånboken och bidrar också till en bättre miljö. Att skaffa sig kunskap om energieffektivisering lär dig att använda energi på ett smart sätt!

Normalvärden för årsanvändning av el:

  • Lägenhet: 2000 kWh/år (i huvudsak hushållsel)
  • Villa utan elvärme: 5000 kWh/år
  • Villa med direktverkande elvärme: 20 000 kWh/år

Variationerna är dock stora mellan hushållen. Har du till exempel tvättmaskin och torktumlare i lägenheten använder du troligen mer el än 2000 kWh/år. Elektrisk golvvärme i badrummet, infravärmare utomhus till exempel på balkongen eller altanen vintertid innebär också mer elanvändning. Tänk på att ibland kan elanvändning sänka den totala energianvändningen, till exempel om du diskar för hand går det åt mer energi till varmvattnet du använder, än vad en modern diskmaskin kräver för samma mängd disk.

Andra enkla tips
  • Tänk igenom dina köp; kan du köpa andrahand eller om du måste köpa nytt, kan du köpa i återvunnet material? Vitvaror kan du med fördel köpa energiklass A.
  • Byt till lågenergilampor, du kan minska elkostnaden med upp till 500 kronor bara genom att byta ut din 60-watts glödlampa mot en lågenergilampa, (om man räknar in elkostnaden under hela lågenergilampans brinntid).
  • Sätt lock på kastrullen, energianvändningen minskar med 30 procent om du använder locket.
  • Dammsug bakom kyl och frys regelbundet, för mycket damm på gallret eller kondensorn ökar energianvändningen i onödan med så mycket som 25 procent.
  • Installera timer eller stäng av apparater som du inte använder så ofta.
  • Skaffa en grenkontakt med strömbrytare och koppla dina elektriska apparater till den. Då är det enkelt att bara med ett knapptryck stänga av alla apparater!

För att få kontroll på energikostnader är det viktigt att skaffa sig kunskap om energibehovet. Energimyndigheten har tagit fram energikalkylen som hjälper dig att hitta energitjuvarna i ditt hem. 

Oberoende rådgivning

Eskilstuna kommuns energi- och klimatrådgivare svarar kostnadsfritt på frågor om uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatpåverkan, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.
Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till allmänheten, små till medelstora företag och organisationer. Uppgiften är att hjälpa till att minska energianvändningen och där det är möjligt, använda miljövänligare teknik. 

""

Elsäkerhet i hemmet

Livsviktigt och livsfarligt.

Solceller på tak.

Vill du producera egen el?

Vi ser fram emot att få hjälpa dig på vägen till egen produktion av el.

""

Felsök själv vid strömavbrott

Innan du felanmäler avbrott kan du göra en enkel felsökning själv.

""

Är du förberedd för långvarigt avbrott?

Strömavbrott är sällan långvariga men se till att vara förberedd så att du kan klara dig i 72 timmar.