""

Tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling.

Vi behöver då att din behörige elinstallatör anmäler det till oss via Elsmart, vårt digitala system för för- och färdiganmälan. Anmälan från elinstallatören behöver komma in till oss minst 10 arbetsdagar innan önskat inkopplingsdatum. Vid anslutning av större, effektkrävande, anläggningar eller vid en elanslutning långt ifrån befintliga anläggningar ska nätbolaget kontaktas i god tid före önskad anslutning.

Pris för in- och urkoppling gäller fr.o.m. 2015-01-01

Ev. kostnader för nätutbyggnad eller extraordinära åtgärder kan tillkomma och offereras vid kontakt.

Mätarsäkring Exkl. moms Inkl. moms
16 - 63 A 3 380 kr 4 225 kr
80 - 250 A 4 900 kr 6 125 kr
Över 250 A Löpande räkning dock lägst 4 900 kr exkl. moms  
Tilläggsavgift* 2 000 kr 2 500 kr

* Tilläggsavgift gäller vid beställning mindre än 10 arbetsdagar före inkoppling.

I priset ingår in- och frånkoppling, montering och nedtagning av energimätare. Du som kund tillhandahåller ett elskåp med fast ansluten kabel, max 10 m. I elskåpet ska det finnas plats för energimätare och den ska för övrigt uppfylla kraven i SS 437 01 40 och SEK handbok 415, av elsäkerhetsskäl. Om anslutning av skåpet inte kan göras på överenskommen tid p.g.a. att skåpet inte finns på plats eller inte uppfyller kraven för inkoppling betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.

Övriga avgifter
Förutom för in- och urkoppling betalar du som elkund under anslutningstiden nätavgift samt priset för den energi som används. Nätavgift och kostnad för använd energi faktureras separat. För att få uppgifter om dessa priser kan du kontakta kundservice.

Tänk på att...
Avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis.

En tillfällig elanslutning får normalt inte pågå längre än 6 månader.

""

Anslutningsavgifter

Prislistan gäller för permanent anslutning till elnätet.