Priser för elnät

Här presenteras gällande elnätspriser.

Elnätsavgift

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.

Energiskatt - numera en del av elnätsavgiften

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

""

Anslutningsavgifter

Prislistan gäller för permanent anslutning till elnätet.

""

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges inklusive moms.