Priser för elnät

Här presenteras gällande elnätspriser.

Tecknad luftballong

Energiskatt - en del av elnätsavgiften

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

Grön elsladd

Anslutningsavgifter

Prislistan gäller för permanent anslutning till elnätet.

Två personer tittar på planritning

Priser för tillfällig elanslutning och byggström

För alla tillfälliga elanslutningar krävs både in- och urkoppling. Alla priser anges inklusive moms.