Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Slamtömning

För att vi ska kunna göra ett bra och effektivt arbete när vi slamtömmer din brunn behöver vi hjälp med att förebereda platsen runt om din slambrunn. Genom att hjälpa oss desto bättre arbete kan vi göra. Du kan du också slippa onödiga avgifter ifall vi inte kan utföra vårt jobb.

Klicka här för att komma till turlistan för slamtömning.

Håll vägen fri

För att vi ska kunna komma fram och tömma din slambrunn måste körytan (vägen och en hinderfri halvmeter på båda sidor) vara minst 3,5 meter bred, tåla slambilens tyngd och självklart vara trafiksäker. Det är viktigt att körytan är fri från gräs, grenar och annan växtlighet som kan hindra bilens framkomlighet. Slambilen kräver också en fri höjd på minst fyra meter och det ska finnas plats för bilen att vända på.

Tänk även på att ytan där slangen dras, mellan bilen och brunnen, ska vara fri från hinder som  exempelvis staket, murar och planteringar. Det är både för vår och din skull då slangen rör sig under sugningsarbetet.

Att tänka på innan vi kommer
  • Är slambrunnen lättillgänglig?
  • Är slambrunnen markerad och fri från buskage och annan växtlighet runt om?
  • Är det fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • Är det skottat och sandat runtom och till slambrunnen under vintertid?
  • Finns det möjlighet för slambilen att vända?
  • Finns det plats för slambilen att parkera nära slambrunnen?

 

Turlista för slamtömning

När kommer vi och tömmer din slambrunn? Under hela året tömmer vi slambrunnar efter en schemalagd turlista. Slutna tankar töms däremot på beställning.

Extremt väder kan försena vårt arbete

Vid extremt kyla kan vi inte alltid göra en slamtömning då risken är stor att slammet fryser fast i bilen. Även vid kraftig nederbörd kan aviserade tömningar ställas in om det är så pass blött i marken att bilen riskerar att köra fast.

Att tänka på med brunnslock

Brunnslocket ska vara markerat på ett lämpligt sätt innan vi kommer. Det är mindre viktigt hur, bara så att personen som tömmer din brunn ska se vart slambrunnen är. Den som utför tömningen ska också utan hinder kunna öppna locket. Det ska vara röjt och klippt minst en meter runt om brunnen och kunna öppnas med verktyg som  normalt medförs vid en slamtömning. Brunnslocket får väga max 20 kg annars måste det bytas ut mot ett lock i plast. 

Bomavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig kan vi tvingas att lämna platsen utan utfört arbete och du kommer dessvärre att få betala en bomavgift. För dig som har ett minireningsverk krävs även en tömningsinstruktion samt skydd på känsliga delar på anläggningen. Om detta saknas och är skäl för att vi inte kan utföra vårt arbete åläggs du också en bomavgift.

Ska du bygga nytt?

Tänk på att slamtömningsbilen ska kunna komma intill slambrunnen. Avståndet mellan brunnen och en godkänd transportväg får inte vara längre än 10 meter. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bör platsen inte vara skymd av exempelvis ett backkrön  eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. Vid nybygge ska även slambrunnens lock vara i plast.

Kontakta kundservice

Behöver du beställa en extra tömning eller undrar något annat om din slamtömning?

Priser

Vill du veta mer om priserna för slamtömning eller tömning av slutna tankar. Eller behöver du en extra tömning och undrar vad det kostar?