""

Slamtömning – råd och regler

Vi behöver din hjälp med att förbereda platsen runt, och vägen till, din slambrunn. Genom att hjälpa oss kan vi göra ett bra och effektivt arbete. Dessutom undviker du onödiga avgifter på grund av att vi inte kan utföra vårt arbete.

Checklista att gå igenom innan vi kommer till dig

  • Är brunnen tydligt utmärkt?
  • Är brunnen fri från växtlighet och andra hinder?
  • Är det fri väg mellan slambil och slambrunn?
  • Är det skottat och sandat runt om och fram till slambrunnen under vintertid?
  • Finns det möjlighet för slambilen att vända?
  • Finns det plats för slambilen att parkera max 10 meter från brunnen? Är slangdragningen längre än så betalar du från och med år 2020 för en tilläggstjänst.

Nya regler för 2019!

Från och med 2019 gäller en ny renhållningstaxa och därmed några nya regler. Läs igenom och se om det är förändringar som påverkar just dig.

Gör beställning senast kl. 15 dagen innan

Om du ska beställa en slamtömning måste du lägga ­beställningen senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt ­område. Om tömningen sker på en dag efter röd dag vill vi ha din beställning senast kl 9.00 på tömningsdagen. 

Tilläggstjänst för slangdragningar över 10 meter

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår det 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter är det en tilläggstjänst. Vi ­rekommenderar att du under 2019 ser över och ­åtgärdar din anläggning om du har mer än 10 meter mellan din slambrunn och där slambilen kan parkera, detta för att ­undvika höga kostnader i framtiden. Från och med år 2020 kommer slangdragningar att ­debiteras för varje ­påbörjat 10-meters intervall. Det finns olika saker du kan göra för att minska avståndet och därmed ­undvika att betala för tilläggstjänsten. Läs mer här om vad du kan göra för att åtgärda din anläggning. 

 

Frågor och svar om tilläggstjänsten för slangdragning

Extremt väder kan försena vårt arbete

Tömningar kan komma att flyttas fram vid extrem kyla, då risken är stor att slammet fryser fast i bilen. Samma sak gäller vid kraftig regn, om det skulle bli så blött i marken att bilen riskerar att köra fast.

Råd och regler för slamtömning

Håll vägen fri

Vägen ska vara minst 3,5 meter bred och tåla slambilens tyngd. Vägen ska vara fri från buskar och grenar en halvmeter åt båda sidorna. Slambilen behöver fri höjd på minst 4 meter och tillräckligt med plats för slambilen att vända.

Ytan där slangen dras, mellan bil och brunn, ska vara fri från staket, murar och planteringar eftersom slangen rör sig under sugningsarbetet.

Att tänka på med brunnslock

Brunnslocket måste kunna öppnas utan hinder – klipp ner växtlighet minst en meter runt om det. Om locket ­väger mer än 25 kg måste det bytas ut mot ett i plast eller så måste du själv se till att locket är flyttat när vi kommer för att tömma. Ditt brunnslock ska vara tydligt markerat så att vår personal enkelt kan hitta det. 

Vätska i en tömd slambrunn är normalt

Vi tömmer brunnen på allt slam men lite vätska lämnas kvar eftersom brunnens infiltrationssystem och en levande bakterie­flora gynnas av det. Brunnen fylls relativt snabbt upp av vatten som kommer från huset, exempelvis från toalettspolning, dusch och tvätt. Ytvatten från marken ska däremot inte rinna ner i brunnen. Isåfall är brunnen otät och problemet bör åtgärdas.

Undvik bomavgift

Om slambrunnen inte är tillgänglig kan vi tvingas lämna platsen utan utfört arbete. Du får då betala en bomavgift enligt gällande renhållningstaxa. För att undvika onödiga avgifter; se över vår checklista, förbered runt om, och vägen till din brunn innan vi kommer.

Har du minireningsverk krävs en tömningsinstruktion samt skydd på känsliga delar av anläggningen. Om detta saknas och är skäl för att vi inte kan utföra vårt arbete åläggs du en bomkörningsavgift.

När du bygger nytt

Slamtömningsbilen ska kunna köra fram intill slambrunnen. Avståndet mellan brunn och transportväg får inte vara längre än 10 meter. Platsen bör inte vara skymd av backkrön eller en kurva och övrig trafik måste kunna passera. Vid nybygge ska slambrunnens lock alltid vara i plast.

Mer än 10 meter slang? Det här kan du göra!

Här har vi samlat tips på hur du kan anpassa din anläggning och därmed undvika att behöva betala för tilläggstjänsten. 

När vi kommer till ditt område

Under hela året tömmer vi slambrunnar efter en schemalagd turlista. Slutna tankar däremot töms på beställning.

""

Kontakta kundservice

Vill du göra en beställning eller har några frågor?

""

Priser

Vad kostar en tömning av sluten tank eller en extra slamtömning?