""

Miljöbox Villa – enkelt att sortera farligt avfall

Miljöboxen gör det lättare för dig att hantera ditt farliga avfall.

Hur fungerar Miljöbox Villa?

Miljöboxen hämtar du utan kostnad på någon av våra återvinningscentraler, Lilla Nyby eller ReTuna. Boxen förvarar du i ditt hem och lägger ner farligt avfall i allt eftersom det uppkommer i ditt hem. På så sätt kan du enkelt samla allt ditt farliga avfall på ett och samma ställe. Boxen öppnar du med ett tvåhandsgrepp vilket gör den svåröppnad för barnhänder.

Beställ hämtning

När boxen är full kan du ringa vår kundservice på telefon 016-10 60 60 för att få boxen tömd av oss. Det är viktigt att du anger ett telefonnummer så att vi kan nå dig under dagtid, samt komma överens om var på din tomt vi ska hämta boxen. Chauffören kommer att kontakta dig för att informera om hämtdag. Boxen ställer du ut på överenskommen plats senast klockan 07.00 på hämtningsdagen. Boxen töms av chauffören och ställs tillbaka på samma plats.

Budad tömning  kostar 125 kr per gång.

Du kan även ta med dig boxen till någon av våra återvinningscentraler och själv sortera ut det farliga avfallet i miljöboden.

Vem får en Miljöbox?

Du som bor i villa i Eskilstuna kommun får en miljöbox av oss. Om du bor i lägenhet kan du sortera ditt farliga avfall i fastighetens sorteringsrum. Om inte, hör med din fastighetsägare vad du har för sorteringsmöjligheter.

Mått

Boxen är ca 35 cm hög, 40 cm bred och 31 cm djup.

Viktigt att tänka på
 • Förvara boxen inomhus tills du vill ha den tömd.
 • Vätskor och annat flytande farligt avfall ska förvaras i tät förpackning, helst i originalförpackningen. Se till att förpackningarna är hela och inte läcker.
 • Blanda aldrig olika kemikalier!
 • Om du använder en annan förpackning än den ursprungliga, eller om ursprungsetiketten är borta, måste du skriva tydligt vad den innehåller. Farligt avfall som är omärkt kommer inte att hämtas.
 • Batterier och ljuskällor (glöd/lågenergilampor) läggs i olika påsar för att det ska vara enkelt för chauffören att tömma innehållet.
 • Lägg inga skrymmande produkter i boxen. Tänk på att den måste kunna stängas. Avfall som ställs utanför boxen kommer inte att hämtas.
 • Du ansvarar för rengöring av Miljöboxen.
 • Miljöboxen ska inte tas med vid flytt.
Exempel på farligt avfall
 • Bensin, diesel, fotogen, oljor, glykol, tändvätska
 • Målarfärg, thinner, lacknafta, aceton, lim
 • Kvicksilvertermometrar
 • Kaustiksoda, syror, lut, ammoniak
 • Fotokemikalier (framkallare, fixeringsvätska)
 • Sprayflaskor (färg, smörj, hår, deodorant) Tänk på att när en sprayflaska är tom på gas och innehåll kan den återvinnas som metallförpackning.
 • Bekämpningsmedel
 • Rengöringsmedel
 • Glödlampor, lågenergilampor, halogenlampor, LED-lampor
 • Småelektronik (klockor, leksaker, eltandborstar, telefoner)
 • Batterier

Exempel på sådant som ej skall läggas i boxen är läkemedel, explosiva ämnen, ammunition och fyrverkerier.