Utedass i skog

Latrinhämtning

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av latrinkärl.

Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 på måndagen de veckor du har hämtning.

Du får veta vilken vecka vi hämtnar ditt kärl, den exakta dagen kan variera. Anledningen till det är att vi ska kunna samordna hämtning av latrin på ett bra sätt.

Placera kärlet synligt

Placera kärlet, med locket på, bredvid ­dasset eller vid vägen ­(beroende på vad du har för ­abonnemang). Vi hämtar bara kärl som står ­synligt ­bredvid ­dasset eller ­framme vid vägen, du lyfter själv ur ditt kärl ur ­dasset. På så sätt skapar vi en bra arbets­miljö för våra ­chaufförer som hämtar kärlen.

Kärlen ska vara märkta med etikett

Vi lämnar samma antal latrinkärl som vi hämtar. Alla kärl som vi hämtar ska vara uppmärkta med en adressetikett som bekräftar ditt abonnemang. Det innebär att vi bara hämtar latrinkärl som är märkta med etikett.

Om du vill ha extra latrinkärl

Vill du att vi hämtar fler kärl vid samma tillfälle ska de extra kärlen förses med en grön kupong. Kontakta kundservice på 016-10 60 60 om du behöver nya ­kuponger. Tänk på att ett påbörjat kärl från förra året räknas som ett kärl tillhörande abonnemanget för det nuvarande året eller som ett extra kärl. Extra kärl debiteras enligt renhållningstaxan

Vad får latrinbehållaren innehålla?

Latrinbehållaren skall endast användas till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (exempelvis torv). Felaktigt innehåll i behållaren ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen, samt för reningsverkets processer och inte minst vår miljö. Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp. Hjälp oss att hjälpa naturen och sortera rätt!

Extra avgift för fel innehåll

Det här får du inte slänga i kärlet: blöjor, bindor, tamponger, skräp och plastpåsar. Det gäller även så kallade biologiskt nedbrytbara plastpåsar. 

Plastpåsar och plastsäckar orsakar problem då de kan fastna i tömningsmaskinen eller orsaka andra bekymmer när latrinen pumpas in i reningsverket.  Eftersom att det är svårt att hantera latrin som innehåller plast kommer kostnaderna för hanteringen att öka, vilket i slutändan gör latrinhanteringen dyrare.

Vid felaktigt innehåll i tunnan kommer det därför att tillkomma en kostnad på 350 kr. Tack för att du sorterar rätt!

Hämtningsintervall för latrin

Dessa olika hämtningsintervall finns för latrinhämtning. Om du vill ändra ditt abonnemang är det senaste datumet för att göra det den 30:e april.

1. Varannan vecka  Udda veckor 19-37  Jämna veckor 20-38
2. Var fjärde vecka  Udda veckor 21-37  Jämna veckor 20-36
3. Varannan vecka  Udda veckor 25-33  Jämna veckor 24-32
4. Varannan vecka  Udda veckor 29-31  Jämna veckor 28-30
   
Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Sommarstuga i solnedgång med grönska och vatten

Fritidshus och sophämtning

Hej du med sommarstuga i Eskilstuna kommun! Här samlar vi allt du behöver veta kring sophämtning och återvinning.