Priser för dig som har slamtömning

Om du har villa eller fritidshus och är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp har du slamtömning. Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

Bomkörning


Om vägen exempelvis inte är framkomlig eller brunnen är övertäck kommer du att få betala en bomavgift.

Bomavgift 350 kr

 

Slamavskiljare upp till 3m³

 

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare.

Ordinarie tömning enligt turlista. 1 079 kr
Tömning på områdets ordinarie tömningsdag* 1 211 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare 538 kr
Tillägg per m³ brunnsvolym över 3 m³ 380 kr

* Ring senast kl 15.00 dagen innan områdets ordinarie tömningsdag för att få tömningen utförd på tömningsdagen. Annars får du vänta till veckan därpå.

 

Sluten tank

 

Avgift i kr per tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.*

Upp till 3 m³ 1 311 kr
 4 m³ 1 524 kr
 5 m³ 1 764 kr
 6 m³ 2 045 kr
 7 m³ 2 385 kr
Tillägg per m³ tankvolym över 7 m³ 380 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare, max 1,5 m³  538 kr

* Ring senast kl 15.00 dagen innan områdets ordinarie tömningsdag för att få tömningen utförd på tömningsdagen. Annars får du vänta till veckan därpå.

 

Tömning av sluten tank Mälarstranden

 

Avgift i kr per tömning och tank upp till 5 m³.

Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning  1 035 kr
Tillägg per m³ över 5 m³  204 kr
 
Tillägg vid akut tömning

 

(gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr per tömning och slamavskiljare/sluten tank

Tömning inom 7 arbetsdagar från beställning 394 kr
Akut tömning samma dag 985 kr

Beställning av akut hämtning samma dag måste ske före klockan 10.00.

 
Tillägg vid tömning på kundbokad bestämd dag eller tid

 

(gäller även tömning vid Mälarstranden) Avgift i kr per tömningstillfälle

Tömning vid bokad dag eller tid 394 kr
 
Tillägg för tömning utom ordinarie arbetstid

 

Avgift i kr per tömningstillfälle

Tömning utom ordinarie arbetstid 2 628 kr