Priser för dig som har slamtömning 2020

Om du har villa eller fritidshus och är inte ansluten till kommunalt vatten och avlopp har du slamtömning. Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan. Det sker inga ändringar i taxan för 2020. Men notera att vi från och med 2020 börjar debitera för tilläggstjänsten för slangdragning som infördes i taxan 2019.

Priser för slamavskiljare upp till 3m³

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall, se tilläggstjänster nedan.

Ordinarie tömning enligt turlista. 1 079 kr
Budad tömning på områdets ordinarie tömningsdag* 1 211 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare på samma anläggning 538 kr
Tillägg per m³ brunnsvolym över 3 m³ 380 kr
   

* Ring och boka tömning senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt område. Eller senast kl 09.00 samma dag om tömningsdagen infaller efter en röd dag. 

 

Priser för sluten tank

Avgift i kr per tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.*

Upp till 3 m³ 1 311 kr
 3-4 m³ 1 524 kr
4-5 m³ 1 764 kr
5-6 m³ 2 045 kr
6-7 m³ 2 385 kr
Tillägg per m³ tankvolym över 7 m³ 380 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare (gråvatten)  538 kr
   

* Ring och boka tömning senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt område. Eller senast kl 09.00 samma dag om tömningsdagen infaller efter en röd dag. 

 

Tömning av sluten tank Mälartank

Avgift i kr per tömning och tank upp till 5 m³  1 035 kr
Tillägg per m³ över 5 m³  204 kr
   
 

Tilläggstjänster för slamtömning

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 dragmeter. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall.

1 tillägg 350 kr
   
Tilläggstjänst för slangdragning  
Slangdragning >10-20 m 1 tillägg
Slangdragning >20-30 m 2 tillägg
Slangdragning >30-40 m 4 tillägg
Slangdragning >40-50 m 6 tillägg
Slangdragning mer än 50 m 10 tillägg
   
Övriga avgifter  
Lock tyngre än 25 kg* 1 tillägg
Tömning vid tidsbokning eller bokning utanför områdets ordinarie dag 394 kr
Akuttömning samma dag** 985 kr
Tömning utanför ordinarie arbetstid*** 2 628 kr
Bomkörningsavgift 350 kr

* Inga nya abonnemang tecknas
** Beställning måste göras innan kl 9.00
*** Ordinarie arbetstider är 7.00-16.00