Priser för dig som har slamtömning

Här nedan kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan som du kan ladda ner i PDF nedan. Från och med 1 juni 2021 gäller en ny renhållningstaxa.

Priser för slamavskiljare upp till 3 m³

Avgift i kr per tömning och slamavskiljare. I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 meter slangdragning. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer det tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall, se tilläggstjänster nedan.

  År 2020 Från 1 juni 2021
Slamavskiljare mindre än 3 m3 1 079 kr 1 100 kr
Tillägg för budning vid tömning på områdets ordinarie dag 132 kr 134 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare på samma anläggning 538 kr 548 kr
Tillägg per m³ brunnsvolym över 3 m³ 380 kr 387 kr
     

* Ring och boka tömning senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt område. Eller senast kl 09.00 samma dag om tömningsdagen infaller efter en röd dag. 

 

Priser för sluten tank

Avgift i kr per tömning och sluten tank på områdets ordinarie tömningsdag.*

  År 2020 Från 1 juni 2021
Upp till 3 m³ 1 311 kr 1 337 kr
 3-4 m³ 1 524 kr 1 554 kr
4-5 m³ 1 764 kr 1 799 kr
5-6 m³ 2 045 kr 2 085 kr
6-7 m³ 2 385 kr 2 432 kr
Tillägg per m³ tankvolym över 7 m³ 380 kr 387 kr
Tillägg för ytterligare slamavskiljare (gråvatten)  538 kr 548 kr
     

* Ring och boka tömning senast kl 15.00 dagen innan vi är i ditt område. Eller senast kl 09.00 samma dag om tömningsdagen infaller efter en röd dag. 

 

Tömning av sluten tank Mälartank

  År 2020  Från 1 juni 2021
Avgift i kr per tömning och tank upp till 5 m³  1 035 kr 1 057 kr
Tillägg per m³ över 5 m³  204 kr 208 kr
     
 

Tilläggstjänster för slamtömning

I den ordinarie tjänsten för slamtömning ingår 10 dragmeter. Om chauffören måste dra slangen längre än 10 meter tillkommer tillägg för varje påbörjat 10-metersintervall.

  År 2020 Från 1 juni 2021
1 tillägg 350 kr 385 kr
     
Tilläggstjänst för slangdragning År 2020 Från 1 juni 2021
Slangdragning >10-20 m 1 tillägg  
Slangdragning >20-30 m 2 tillägg  
Slangdragning >30-40 m 4 tillägg  
Slangdragning >40-50 m 6 tillägg  
Slangdragning mer än 50 m 10 tillägg  
     
Övriga avgifter    
Lock tyngre än 25 kg* 1 tillägg  
Tömning vid tidsbokning på områdets ordinarie dag 394 kr 400 kr
Akuttömning inom 48 timmar 985 kr 1 000 kr
Tömning utanför ordinarie arbetstid (kl 07-16) 2 628 kr 2 670 kr
Bomkörningsavgift 350 kr 375 kr
Övervolym (avgift i kr per m3) 600 kr 650 kr

* Inga nya abonnemang tecknas

Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Slamtömning på villatomt

Fem tips för bättre slamtömning

För att slamtömningen ska gå snabbt och smidigt finns det några saker att tänka på. Läs igenom punkterna nedan och se till att din slambrunn är redo inför tömningen, så undviker du en onödig bomavgift också.