Priser för hämtning av hushållsavfall 2021

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

Fast avgift för återvinning

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Fast avgift, kr per år 1 898 kr
   
 

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl, rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning Färgsortering Total kostnad, fast+rörlig avgift
190 liter, varannan vecka 996 kr 2 894 kr
370 liter, varannan vecka 3 002 kr 4 900 kr
     


Fritidshus med separat hämtning och eget kärl, rörlig avgift

 Hämtningsperioden för fritidshus är maj till september.

Avgift i kr/kärl och år vid enskild hämtning (190 L-kärl) Färgsortering Osorterat hushållsavfall
Tömning av kärl 190 l, varannan vecka (10 ggr) 422 kr 3 497 kr
Tömning av kärl 190 l, fem hämtningar 211 kr 2 551 kr
Budningsabonnemang (du betalar fast avgift 1 500 kr och budningsavgift tillkommer per budning) 80 kr 235 kr
     

 Till den rörliga avgiften läggs den fasta avgiften på 1 500 kr.

 

 Extra tjänster för återvinning

Extra hämtning, sorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning  488 kr
Extra hämtning, osorterat avfall inom 5 arbetsdagar från beställning 588 kr
Extra hämtning, sorterat avfall i samband med ordinarie tur i området 319 kr
Extra hämtning, osorterat avfall i samband med ordinarie tur i området 419 kr
   

Övriga avgifter för återvinning

Tömning av överfullt kärl, 190 l 100 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 kr