Priser för hämtning av hushållsavfall 2020-2021

Den 1 juni börjar en ny renhållningstaxa att gälla. För att se samtliga priser, ladda ner Renhållningstaxan i PDF nedan.

Fast avgift för återvinning

Den fasta avgiften täcker kostnaderna för administration, information, återvinningscentralerna samt behandling av farligt avfall och grovavfall från hushållen. Alla hushåll betalar den fasta avgiften, till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Fast avgift, en- och tvåbostadshus 2020 1 898 kr/år
Fast avgift, en- och tvåbostadshus 2021 from. 1 juni 1595 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, hyresrätt, 2020 1174 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, hyresrätt, 2021, from. 1 juni 987 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, bostadsrätt, 2020 1226 kr/år
Fast avgift, flerbostadshus, bostadsrätt, 2021, from. 1 juni 1083 kr/år
Fast avgift, fritidshus, 2020 1 500 kr/år
Fast avgift, fritidshus, from. 1 juni 2021 1 339 kr/år
   

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl, rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för kärl, tömning, transport, sortering och behandling av hushållsavfallet. Den rörliga avgiften påverkas av hämtningsintervall, sortering, kärlstorlek och eventuella tillägg.

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning Färgsortering Total kostnad, fast+rörlig avgift
190 liter, varannan vecka, 2020 996 kr/år 2 894 kr/år
190 liter, varannan vecka, från juni 2021 1 322 kr/år 2 917 kr/år
370 liter, varannan vecka, 2020 3 002 kr/år 4 900 kr/år
370 liter, varannan vecka, från juni 2021 3 305 kr/år 4 900 kr/år
     

Fritidshus

Läs mer om de olika abonnemangen för fritidshus och kostnader för det på sidan för fritidshus.

Extra tjänster för återvinning

Extra hämtning Sorterat avfall, inom 5 arbetsdagar från beställning 488 kr/tillfälle
Extra hämtning Osorterat avfall, inom 5 arbtesdagar från beställning 588 kr/tillfälle
Extra hämtning Sorterat avfall, i samband med ordinarie tur i området 319 kr/tillfälle
Extra hämtning Osorterat avfall, i samband med ordinarie tur i området 419 kr/tillfälle
     

Övriga avgifter för återvinning

Tömning av överfullt kärl, 190 l 100 kr
Felsorteringsavgift vid felaktigt eller opaketerat innehåll 200 kr
Byte av kärlstorlek 385 kr
Byte av förstört kärl (gäller inte när EEM förstört kärlet) 495 kr
Ändring i abonnemang 165 kr