Priser för återvinning

Här kan du som privatperson se utdrag ur taxan för de vanligaste kostnaderna inom återvinning. Om du vill läsa den fullständiga renhållningstaxan finns den här för nedladdning. Inga ändringar sker i taxan för 2020.

Hämtning av hushållsavfall

Här kan du se de vanligaste priserna för hämtning av hushållsavfall.

Slamtömning

Här kan du se de vanligaste priserna gällande slamtömning.

Latrinhämtning

Här kan du se de vanligaste priserna för latrinhämtning.

Kundservicemedarbetare hjälper kund vid disk

Kontakta kundservice

Vi hjälper dig att teckna elavtal, anmäla flytt eller beställa någon av våra tjänster.

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.