""

Latrinhämtning

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av latrinkärl.

 
Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 på måndagen de veckor du har hämtning.

Du får veta vilken vecka vi hämtnar ditt kärl, den exakta dagen kan variera. Anledningen till det är att vi ska kunna samordna hämtning av latrin på ett bra sätt.

Placera kärlet synligt

Placera kärlet, med locket på, bredvid ­dasset eller vid vägen ­(beroende på vad du har för ­abonnemang). Vi hämtar bara kärl som står ­synligt ­bredvid ­dasset eller ­framme vid vägen, du lyfter själv ur ditt kärl ur ­dasset. På så sätt skapar vi en bra arbets­miljö för våra ­chaufförer som hämtar kärlen.

Kärlen ska vara märkta med etikett

Vi lämnar samma antal latrinkärl som vi hämtar. Alla kärl som vi hämtar ska vara uppmärkta med en adressetikett som bekräftar ditt abonnemang. Det innebär att vi bara hämtar latrinkärl som är märkta med etikett.

Extra kärl

Vill du att vi hämtar fler kärl vid samma tillfälle ska de extra kärlen förses med en grön kupong. Kontakta kundservice på 016-10 60 60 om du behöver nya ­kuponger. Tänk på att ett påbörjat kärl från förra året räknas som ett kärl tillhörande abonnemanget för det nuvarande året eller som ett extra kärl. Extra kärl debiteras enligt renhållningstaxan

Vi fasar ut stora kärl

Vi har börjat fasa ut stora 37-liters kärl och ersätter dem med mer hanter­bara 23-liters kärl. Anledningen till det är att förbättra arbets­miljön för våra ­chaufförer. Det blir även enklare för dig när du ska lyfta ur kärlet ur dasset.

När du får ett mindre kärl med­följer även en adapter som gör att de ­mindre kärlen hamnar på samma höjd i ditt dass som förut. Placera adaptern i ditt dass och ställ kärlet ovanpå. Då hamnar det i samma höjd som tidigare.

Vad får latrinbehållaren innehålla?

Latrinbehållaren skall endast användas till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (exempelvis torv). Felaktigt innehåll i behållaren ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen, samt för reningsverkets processer och inte minst vår miljö. Eftersom att ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring är det viktigt att latrinet är fritt från skräp.

Extra avgift för fel innehåll

Exempelvis plastpåsar och plastsäckar ska inte användas eller läggas i latrinkärlen då de kan fastna i tömningsmaskinen eller orsaka andra problem när latrinen pumpas in i reningsverket.  Eftersom att det är svårt att hantera latrin som innehåller plast kommer kostnaderna för hanteringen att öka, vilket i slutändan gör latrinhanteringen dyrare. Vid felaktigt innehåll i tunnan kommer det därför att tillkomma en kostnad på 350 kr.

Hämtningsintervall för latrin

Dessa olika hämtningsintervall finns för latrinhämtning. Om du vill ändra ditt abonnemang är det senaste datumet för att göra det den 30:e april.

1. Varannan vecka  Udda veckor 19-37  Jämna veckor 20-38
2. Var fjärde vecka  Udda veckor 19-35  Jämna veckor 22-38
3. Varannan vecka  Udda veckor 25-33  Jämna veckor 24-32
4. Varannan vecka  Udda veckor 29-31  Jämna veckor 28-30
   
""

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Sommarhämtning

Välj vilket av våra avfallsabonnemang som passar dig bäst!