Eskilstunas återvinningscentraler

""

Lilla Nyby

För privatpersoner och företag

""

ReTuna

Endast för privatpersoner.

Är du företagare?

Som företagare är du hänvisad till Lilla Nyby för att lämna ditt avfall. Till ReTuna är du välkommen för att lämna prylar till återbruk i ReTuren, men avfall lämnar du alltid till Lilla Nyby.

Tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby

Ska du lämna tryckimpregnerat trä? Från och med 1 september hänvisar vi allt tryckimpregnerat trä till Lilla Nyby Återvinningscentral. 

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

""

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.

Besök världens första Återbruksgalleria

Shoppa klimatsmart! På ReTuna Återbruksgalleria är allt som säljs återbrukat, second hand, ekologiskt eller på något sätt hållbart producerat.

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Eskilstuna.