""

Ramshammar

Förstudien för utbyggnad av vatten och avlopp i västra delen av Ramshammar är nu avslutad nu påbörjas arbetet med att ta fram bygghandlingar.

Ett informationsmöte om projektet hölls den 26 september. Vill du ta del av presentationen från mötet så finns den här. Tid för byggstart beräknas till mars 2019. Vi arbetar just nu med att få fram olika tillstånd och väntar beslut om att få anlägga ledningar intill Trafikverkets väg.

Hör gärna av dig om du har frågor

För ytterligare information om arbetet är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 016-710 23 00.