Ramshammar

Förstudien för utbyggnad av vatten och avlopp i västra delen av Ramshammar är avslutad och byggstart sker i maj.

Ett informationsmöte om projektet hölls den 26 september. Vill du ta del av presentationen från mötet så finns den här

Den 6 maj etablerar sig Tuna Förvaltning och Entreprenad i området och påbörjar byggnationen av vatten- och avloppsledningar.

Arbetet kommer pågå enligt nuvarande tidplan Maj – November. Observera att tidplanen kan komma att förändras.

Hör gärna av dig om du har frågor

För ytterligare information om arbetet är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 016-10 60 60.