""

Ramshammar

Förstudien för utbyggnad av vatten och avlopp i västra delen av Ramshammar är nu avslutad nu påbörjas arbetet med att ta fram bygghandlingar.

Efter sommaren kommer alla berörda fastighetsägare att få information om projektet och en tidplan. Tid för byggstart är ännu ej fastställd. Vi arbetar just nu med att få fram olika tillstånd och väntar beslut om att få anlägga ledningar intill Trafikverkets väg.

Hör gärna av dig om du har frågor

För ytterligare information om arbetet är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 016-710 23 00.