Groparbete

Utbyggnader

Vårt åtagande för utbyggnader i Eskilstuna styrs av Vattentjänstlagen. I samarbete med Eskilstuna kommun togs strategisk VA-utbyggnadsplan fram för 2017 - 2028.

En VA-plan är en heltäckande och långsiktig planering som gäller för hela kommunen med syfte att visa vilka områden som har behov av en långsiktig och hållbar VA-försörjning. VA-planen (pdf) är ett verktyg för att lyfta fram utmaningar och hjälper till att strukturera var, när och i vilken ordning vi ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

De högst prioriterade utbyggnaderna i kommunen har vi samlat nedan och under respektive flik finns mer information om dessa områden.

Karta över Hyndevad strand.

Områdena kring Hyndevad

I områdena runt Hyndevad pågår just nu utbyggnad av VA, elnät och fiber.

Karta över Grundby Kullersta strand.

Grundby-Kullersta sand

I Grundby-Kullersta pågår utbyggnad av VA, elnät och fiber.

Framsida broschyr Vatten och avlopp

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.