Utbyggnader

Vårt åtagande för utbyggnader i Eskilstuna styrs av Vattentjänstlagen. I samarbete med Eskilstuna kommun togs strategisk VA-utbyggnadsplan fram under 2015. Beslutsdokumentet från kommunfullmäktige hittar du här.

En VA-plan är en heltäckande och långsiktig planering som gäller för hela kommunen med syfte att visa vilka områden som har behov av en långsiktig och hållbar VA-försörjning. VA-planen är ett verktyg för att lyfta fram utmaningar och hjälper till att strukturera var, när och i vilken ordning vi ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

De högst prioriterade utbyggnaderna i kommunen har vi samlat nedan och under respektive flik finns mer information om dessa områden.

Karta över Hyndevad strand.

Hyndevad

Just nu pågår en förstudie som ska besvara hur vi i en byggnation kan bygga säkra VA-system i området.

karta över näshulta österby.

Näshulta Österby

Efter avslutad förstudie inleds nu planeringen av VA-utbyggnaden som beräknas pågå under hela 2018.

Karta över Grundby Kullersta strand.

Grundby-Kullersta sand

I Grundby-Kullersta sand planeras ett framtida verksamhetsområde för vatten, avlopp och eventuellt dagvatten.

Ramshammar

Utbyggnad av vatten och avlopp påbörjades i maj 2019 och beräknas vara klart i november 2019.

rött hus vid vattnet.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

""

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

""

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.