Till sidans huvudinnehåll
Många el-ledningar med solnedgång i bakgrunden

Hur får vi ett hållbart samhälle med det ökade elbehovet?

Vad vill vi ha? Ett hållbart samhälle. Hur ska vi komma dit? Elektrifiering! Riktigt så enkelt är det förstås inte. Men ofta framstår det faktiskt som att elektrifiering av fordonsflottan, industrin och tja, det mesta är svaret på vår tids största utmaning: att minska utsläppen.

Det svenska elnätet och ett elektrifierat samhälle

Det svenska elnätet byggdes ut i huvudsak under 1950-80-talen. Då var det nog få som trodde att vi i framtiden skulle köra runt i eldrivna bilar. Att till och med stålindustrin skulle elektrifiera sin verksamhet. Att även tunga fordon, som lastbilar och grävmaskiner, skulle drivas med el. Ingen kunde heller ana hur viktigt det skulle bli för oss att alltid kunna ladda våra älskade mobiler och andra manicker. Men så blev det. Och det ställer förstås helt nya krav på vårt elnät. Krav som innebär att vi ständigt behöver uppdatera själva elnätet. Bygga ut det. Men även använda nätet smartare och se över våra beteenden gällande elanvändning.

"De ökade behoven har resulterat i en ny, nationell samhällsfråga. Den kallas effektfrågan och handlar om hur vi ska få den stora mängd el som krävs vid vissa tidpunkter att få plats i våra ledningar."

Omställning till ett hållbart och elektrifierat samhälle

Samtidigt som omställningen till ett mer hållbart, elektrifierat samhälle kräver ökad tillgång på el växer regionen så det knakar. Många nationella och internationella aktörer är intresserade av att driva verksamhet här. Flera av dem är stora elanvändare. De ökade behoven har resulterat i en nationell samhällsfråga. Den kallas effektfrågan och handlar om hur vi ska få den stora mängd el som krävs vid vissa tidpunkter att få plats i våra ledningar. Det gäller oftast vardagar när det är kallt ute, industrin är igång och mycket el går till uppvärmning. Då räcker inte våra elnät till för att transportera all el som behövs. Att bygga nytt och större är en möjlig väg framåt. Men det är investeringar med fokus på lång tid. På sikt kan detta bidra till bättre tillgång till el.

Energieffektivisering och effekteffektivisering

Vi på Eskilstuna Energi och Miljö är nätägare i Eskilstuna. Vi vet att det finns mycket att göra för att lösa effektfrågan inom de befintliga elnäten.

  • Vi för dialog med våra företagskunder om vikten av energieffektivisering och effekteffektivisering.
  • Vi informerar våra privatkunder om frågan.
  • Vi tipsar om vad man som enskild individ kan göra för att hjälpa till.
  • Vi tror på samverkan och dialog.
  • Vi deltar i projektet EFFEKToptimering som tittar på hur flera aktörer ska lösa frågorna tillsammans.

EFFEKToptimering Eskilstuna

Ett kommunalt samarbetsprojekt som syftar till att skapa kapacitet i elnätet samt bidra till att Eskilstuna och regionen kan attrahera fler arbetstillfällen och etableringar.

Energieffektivisering

Energieffektivisering har varit på tapeten länge. Men där finns alltid mer att lära och göra. Både företag och hushåll kan spara energi, vilket gynnar både miljö och ekonomi. Den bästa kilowattimmen är den som inte används!

Effekteffektivisering

Effekteffektivisering är ett lite nyare begrepp. Här kan framför allt företag göra stor skillnad genom att planera sin användning av el. Ett exempel är bussbolaget som kör kollektivtrafiken i Uppsala. För att ladda sina bussar använder de 4 MW dagtid. På natten, när det finns mer effekt att tillgå, brassar de på och använder 8 MW. Genom att vi alla hjälps åt med att sprida ut vår elanvändning, minskar effekttopparna – det vill säga trafikstockningarna – i våra elnät. Även ett litet förändrat beteende hos många kunder kan sammanlagt ge en stor nytta.

Strand med en massa solbadare

Trängsel både på stranden och i elnäten

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag. För att klara leveransen måste elnäten i Sverige byggas ut och uppdateras.