Till sidans huvudinnehåll
Tre stycken frågetecken i pratbubblor

FAQ Förpackningsförordningen

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt avfall. Förordningen påverkar hur sopsortering går till i flerbostadshus. Som fastighetsägare medför det en stor och viktig förändring, då alla boende i fastigheten ska ha möjlighet att källsortera sina förpackningar i direkt anslutning till fastigheten innan den 1 januari 2027.

Vilka typer av förpackningar omfattas av förpackningsförordningen?
Alla förpackningar som ingår i producentansvaret. Det vill säga, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar samt färgade- och ofärgade glasförpackningar.

Hur ska förpackningarna sorteras?
Förpackningarna ska sorteras upp i enskilda kärl per förpackningskategori.

Vad kostar det att ha sortering enligt nya förordningen?
Det är en lagstadgad förändring som inte kommer att innebära någon kostnad för fastighetsägaren när sopsorteringen fungerar som den ska. Däremot kan det tillkomma kostnader för tilläggstjänster, exempelvis vid felsortering. Alla tilläggstjänster finns beskrivna i renhållningstaxan.

Hur får man ut kärl för sortering?
Vi tar hand om det! Fastighetsägare som behöver kärl kan höra av sig till oss. Vi hanterar distribution av kärl löpande med hjälp av våra kundsamordnare. Från och med januari 2024 har vi möjlighet och resurser att ställa ut nya kärl hos våra kunder.

Vad gör fastighetsägaren vid platsbrist om fler kärl inte ryms?
Fastighetsägare är enligt förordningen skyldiga att upplåta plats för kärl, men det finns ingen skyldighet att upplåta utrymme. I teorin borde det kunna gå att dela kärl med en grann-fastighet utan att det slutar vara bostadsnära eller fastighetsnära.

Kommer färgsorteringen ingå i nya förordningen?
Villor och fritidshus fortsätter med färgsorteringen som tidigare.

Fråga oss om du funderar över något eller behöver personlig service!
Kontakta oss! Vår hemsida uppdateras löpande med information. På länken nedan hittar du fler frågor och svar samt kontaktuppgifter för personlig hjälp eller rådgivning.

Nya förpackningsförordningen

Nya förpackningsförordningen

Innan den 1 januari 2027 måste alla boende i dina fastigheter ha möjlighet att källsortera sina förpackningar i direkt anslutning till fastigheten. Här kan du läsa mer om den nya förpackningsförordningen.

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.