Konstverk och kraftvärmeverkets skorsten

Miljövärden för fjärrvärme 2022

Nedan redovisas våra miljövärden för fjärrvärme för 2022. De är än så länge preliminära och de slutgiltiga siffrorna kommer först senare i år. Beräkningarna för miljövärdena görs av branschorganisationen Energiföretagen Sverige och baseras på vår och andra energibolags inrapporterade statistik.

Miljövärden för fjärrvärme

Primärenergifaktor 0,05
Klimatpåverkan fjärrvärme (förbränning) 9,39 g CO2 ekv/kWh
Klimatpåverkan bränsle (produktion och transport) 6,17 g CO2 ekv/kWh
Andel fossilt bränsle 2,0 %
   

 

Bränslefördelning

Miljövärden_2022_EEM.png

På energiforetagen.se kan du läsa mer om miljövärderingen av fjärrvärme. Saknar du några uppgifter? Kontakta vår kundservice på 016-10 60 60 eller kundservice@eem.se så hjälper vi dig.  

*Utsläppsvärdena inkluderar endast utsläpp från förbränningsprocesserna. Utsläppsvärdena för fjärrkyla räknas som ett medelvärde baserat på de senaste fem årens påfyllda köldmediemängd.

Ikon för kundservice

Kontakta kundservice

Har du frågor om fjärrvärme? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Ikon för priser

Vad kostar fjärrvärme?

Här hittar du en sammanställning av våra fjärrvärmepriser för privatpersoner.