Till sidans huvudinnehåll

Byte av fjärrvärmemätare

Regeringens beslut om krav på nya funktioner i elmätarna innebär att vissa fjärrvärmemätare också kommer att behöva bytas tidigare än ordinarie revisionstakt. Bytet av fjärrvärmemätarna kommer börja hösten 2022 och pågå till slutet av 2023.

I september 2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Idag skickar fjärrvärmemätarna in sina mätvärden via samma kommunikationsvägar som de nuvarande elmätarna. Inrapporteringsvägarna för fjärrvärmemätarna förändras på grund av elmätarbytet, vilket leder till att vissa fjärrvärmemätare kommer att behöva bytas tidigare än beräknat. Övriga värmemätare byts enligt ordinarie revisionstakt på tio år.

Samarbete med Hydrostandard

Vi har anlitat Hydrostandard för att utföra bytet av fjärrvärmemätarna. För att du ska känna dig trygg med att det verkligen är Hydrostandards montörer du möter är alla montörer utrustade med ett ID-kort märkt med Hydrostandards logotype.

Alla kunder kommer i god tid innan mätarbytet att få information med brev. Fjärrvärmemätare sitter inomhus eller i annat stängt utrymme, varför du behöver vara hemma vid bytet. Besöket tar cirka 30 minuter och du kommer få en bokad tid cirka två veckor innan. Se till att det är fritt runt mätplatsen när vi kommer.

De kunder som har både el- och fjärrvärmemätare kommer få två byten vid två olika tillfällen, eftersom bytet utförs av två olika entreprenörsföretag.