Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. De senaste villkoren, som vår branschorganisation Energiföretagen Sverige arbetat fram tillsammans med Konsumentverket  har fått den förkortade beteckningen Alma fjärrvärme K 2017.

Dessa avtalsvillkor kan du läsa här:  Allmänna avtalsvillkor för konsument.

De största skillnaderna i de nya avtalsvillkoren jämfört med tidigare är skillnader kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. De innebär bland annat att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder 

 

Servicelöfte Fjärrvärme och Fjärrkyla

Servicelöfte Fjärrvärme & Fjärrkyla

""

Logga in på Mina sidor

Mina sidor och Energikollen ger dig en bra översikt över dina avtal och din energiförbrukning hos oss.