Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. De senaste villkoren, som vår branschorganisation Energiföretagen Sverige arbetat fram tillsammans med Konsumentverket  har fått den förkortade beteckningen Alma fjärrvärme K 2017.

Här kan du läsa branschens allmänna avtalsvillkor för konsument (pdf).

De största skillnaderna i de nya avtalsvillkoren jämfört med tidigare är skillnader kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. De innebär bland annat att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder 

 

Servicelöften för fjärrvärme och fjärrkyla

Vårt uppdrag är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i Eskilstuna genom att producera och leverera fjärrvärme och fjärrkyla på ett hållbart sätt. I våra servicelöften för fjärrvärme och fjärrkyla (pdf) kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra servicelöften och vad vi som energibolag förväntar oss av dig som kund.

 

Ikon för mina sidor

Logga in på Mina sidor

Mina sidor ger dig en bra översikt över dina avtal och din energiförbrukning hos oss.