Två ungdomar tittar i en laptop

Ska du installera fiber? - 5 steg som visar hur du kopplar in fiber

Med fiber får du en uppkopplad vardag som har rätt kapacitet när hela familjen vill surfa, streama och arbeta. I fem steg kan vi ge dig tillgång till möjligheternas nät.

Koppla in fiber med EEM

Vi har fiber till villa, fiber till bostadsrättsförening och fiber till företag. Det är EEM som äger och utvecklar fibernätet i Eskilstuna kommun. 

Vi erbjuder även svartfiber och kapacitetstjänster till företag. 

Här kan läsa mer om hur du kopplar in fiber med 5 steg!

1. Framdragning av fiber

Från att vi tagit emot ett signerat avtal räknar vi att det tar cirka 16 veckor för att ge dig en uppkopplad vardag. 

Arbetet startar med att vi gräver ner fiberkablar i marken fram till din tomtgräns. När kablarna ligger i marken är nästa steg att leda in dem på din tomt.

2. Grävning på egen tomt

För att leda in fiber från tomtgränsen till bostaden behöver en skyddsslang grävas ner i marken på din tomt. Du kan gräva själv eller göra en tilläggsbeställning av grävning i orderformuläret. 

Om du gräver själv rekommenderar vi att du gräver en ränna som är 40 cm djup och 20 cm bred. Det är viktigt att du gräver hela vägen från tomtgräns till husvägg där användarnoden ska sitta.

Illustration grävpunkter fiber

3. Placering av skyddsslang

Skyddsslangen placeras i rännan från tomtgräns till husvägg. Det är via skyddsslangen vi ansluter fiber till din bostad. Där skyddslangen möter husvägg gör vi ett hål in i din bostad för att montera användarnod och ansluta fiber. Det är viktigt att du som tomtägare har koll på var ledningar och kablar finns i marken. Använd gärna ledningskollen för hjälp. För att undvika att fiberkabeln skadas är det viktigt att du dokumenterar var fiberkabeln placerats.

4. Användarnoden – spindeln i nätet

För att kunna ansluta din bostad monterar vi en användarnod på väggen inne i ditt hus. Vi sätter upp noden i samband med håltagningen i husväggen. Förbered arbetet genom att bestämma var i huset noden ska sitta. Du behöver vara hemma för att släppa in våra tekniker vid installationen. Du aviseras via brev ca fem dagar innan din planerade installation. 

Om nodens placering

  • Noden placeras i anslutning till hålet i husväggen.
  • Noden behöver el för att fungera och bör monteras inom en meter från ett eluttag.
  • Noden placeras fritt på en vägg.
  • Noden får inte sitta i våta eller kalla utrymmen.

5. Installation och driftsättning

När användarnoden är monterad kopplar vi in fiber i din bostad. Efter det aktiverar kommunikationsoperatören anslutningen och meddelar tjänsteleverantörerna att du har fiber. Du väljer själv vilka tjänster du vill ha för telefoni, internet och tv i tjänsteguiden. Du hittar mer om tjänsteguiden här

Anslut fiber till din bostad

Med fiber får du en uppkopplad vardag som har rätt kapacitet när hela familjen vill surfa, streama och arbeta. Anslut dig till möjligheternas nät idag.