Ska jag betala extra för vattenmätaren?

Vattenmätaren är Eskilstuna Energi och Miljö's egendom och kostar dig ingenting. Däremot ansvarar du för att mätarplatsen är korrekt installerad efter gällande krav och att den inte utsätts för frost eller skadlig värmepåverkan samt att den vårdas väl. Du som fastighetsägare ansvarar däremot för ledningar, vattenmätarkonsol, ventiler och kranar.