Får jag kapa brunnen (pumpsumpen) till LTA-enheten för att lättare kunna gräva ner den?

Du får inte kapa LTA-enheten. Detta beror på att pumpen måste kunna nå frostfritt djup och djupet krävs för att få ett bra självfall mellan fastighet och pump. Skulle du ändå kapa LTA-enheten får du som fastighetsägare stå för eventuella kostander på grund av skador som kan uppstå.