Till sidans huvudinnehåll
Elmontör vid elmätarskåp

Ansök om ursprungsgarantier

Här hittar du en lathund om hur du fyller i din ansökan om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten.

För varje MWh (1000 kWh) solel som produceras har du som solelproducent rätt till en ursprungsgaranti. Ursprungsgarantier utfärdas av staten och är ett sätt att bokföra var el kommer från. Syftet är att elbolag och till slut även slutkunder, som köper el, ska veta vilket produktionsslag elen kommer från. För att samla ursprungsgarantier behöver man registrera sig hos Energimyndigheten efter att solcellsanläggningen är installerad.

I ansökan om ursprungsgarantier finns uppgifter om din anläggnings mätning som är obligatoriska. Uppgifterna nedan gäller ifall din anläggning är ansluten till vårt nät.

Lathund för ansökan

Nätområdes-ID: För anläggningar i och runt Eskilstuna skall ESK anges, enda undantaget är anläggningar i nätområde Näshulta - Svalboviken, där skall SBV anges.

Anläggnings-ID (för produktion): Kontakta vår kundservice. Din produktionsanläggning har ett unikt nummer på 18 siffror, alltså ej samma som för ditt uttagsabonnemang.

Ediel-ID: 19800

Anläggningens rapportör av mätvärden (företagsnamn och organisationsnummer): Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, organisationsnummer: 556513-9556.

Kontakt: insamling@esem.se

Anläggningens produktion mäts per timme: JA (numera även per 15-minutersintervall)

Anläggningens produktion för ursprungsgarantier rapporteras i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät: JA (om vi utför mätningen och du inte betalar för en extra elmätare som bara mäter direkt på din produktionsanläggning)


Hoppas informationen var till hjälp. Själva ansökan och mer information om hur du ansöker om ursprungsgarantier hittar du på Energimyndighetens webbplats.