Till sidans huvudinnehåll

Ändra elanslutning

Vill du bygga ut huset över den elkabel som idag försörjer din bostad? Har du en luftkabel som du önskar få nedgrävd i marken? Vill du flytta ut din elmätare till utsidan av huset? Läs här om hur du går tillväga.

1. Föranmäl

Du som kund ansvarar själv för att anlita en elinstallatör som är certifierad av elsäkerhetsverket. Elinstallatören ska göra en föranmälan till oss via det webbaserade anmälningsverktyget Elsmart. Eventuella önskemål om placering av ett nytt markmätarskåp eller fasadmätarskåp ska bifogas anmälan med skiss eller situationsplan över huset där önskad placering framgår.

 

2. Vi återkopplar

Vi kontaktar din elinstallatör för att komma överens om hur vi på bästa sätt ska utföra arbetet, var eventuella skyddsrör ska förläggas samt reder ut eventuella oklarheter.

3. Installera

Vi ger din elinstallatör installationsmedgivande att påbörja arbete på din anläggning. Du och din elinstallatör ansvarar själva för arbetet på din tomt genom att se till att kabelskyddsrör grävs ned och besiktas av elinstallatören innan återfyllnad, den sträcka som vi kommit överens om. Elinstallatören ansvarar för att rören blir korrekt förlagda och utförs enligt gällande anvisningar (PDF) från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät. 

4. Färdiganmäl

När din elinstallatör är klar med sitt arbete och eventuella rör är nedgrävda skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss via Elsmart. Färdiganmälan fungerar som en bekräftelse på att allt arbete är utfört enligt överenskommelse och uppfyller de krav vi ställer på din anläggning.

5. Vi kopplar in

När färdiganmälan har inkommit till oss kommer våra montörer ut och kopplar in din anläggning. Efter inkoppling debiteras kostnad för den gällande ändringen av din elanslutning (servisändring).


Några viktiga saker att tänka på:

  • Ändringar som berör din elanslutning ska anmälas till oss av din certifierade elinstallatör via det webbaserade anmälningsverktyget Elsmart.  
  • Vid ändring av elanslutning där mätarsäkring eller servissäkring inte utökas över 25 A skickas ingen offert upp till ett belopp av 12 500 kr (inkl moms), allt arbete debiteras då löpande enligt faktisk kostnad. Arbeten som beräknas överstiga 12 500 kr (inkl moms) offereras (max ny anslutningsavgift för 16-25 A enligt gällande prislista). Vid utökningar över 25 A skickas offert och gällande villkor beskrivs där.
  • Om du vill ha en prisindikation på en ändring kan du göra en prisförfrågan här.