Man sågar brädor i maskinsåg

Tillfällig elanslutning

Ska du bygga och behöver byggström tillfälligt? Vi kan leverera el dit du önskar!

Under byggtiden kan du behöva tillfällig el. Börja med att kontakta en behörig elinstallatör som i sin tur skickar in en föranmälan om anslutning av tillfällig el till oss. I anmälan ska det bifogas en plan som visar var du har tänkt att byggmätarskåpet ska stå. Byggmätarskåpet beställer du själv av din elinstallatör och vi anvisar till närmaste anslutningspunkt. Sedan ansluter vi ditt tillfälliga mätarskåp till elnätet och monterar elmätare. Du väljer själv vilket elhandelsbolag du ska teckna avtal med för din tillfälliga elanvändning.

Uppsägning av tillfällig anslutning

När du inte längre behöver byggström säger du upp din tillfälliga elanslutning. Vi gör en slutlig avläsning av din elanvändning innan elmätaren monteras ner igen eller flyttas till en permanent plats. 

Vid byggström

Tänk på att avbrott i leveransen kan ske utan avisering, t.ex. med anledning av brist på överföringsförmåga, pågående nödvändigt underhållsarbete eller vid in/frånkoppling på ordinarie servis.

Grävmaskin i grusgrop

Ska du gräva?

Vi visar dig var elledningarna finns — annars kan det bli både farligt och dyrt.

Prisförfrågan på elanslutning

Går du i tankarna på att bygga villa, flerbostadshus, kontor eller industri? Eller vill du kanske ändra en befintlig elanslutning? Skicka in en prisförfrågan så lämnar vi ett budgetpris.