Händer plockar upp ett grodyngel ur vattnet

El märkt med Bra Miljöval

Med Bra Miljöval får du el som är producerad från förnybara källor som sol-, vatten-, vind- eller biokraft. Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen och innebär minskad påverkan på miljön.

Lägg till Bra Miljöval till ditt befintliga fasta eller rörliga elavtal och få el som är producerad från förnybara källor. Bra Miljöval kostar 9,75 öre/kWh (inkl. moms) utöver ordinarie elpris. Fyll i formuläret för att lägga till Bra Miljöval. 

Vad är Bra Miljöval?

Bra Miljöval är en miljömärkning från Naturskyddsföreningen som ställer hårda krav på hur elen produceras och att elproduktionens påverkan på miljön ska minskas. Det gör Bra Miljöval till en av elbranschens tuffaste miljömärkningar.

Att välja Bra Miljöval är ett enkelt sätt för dig att göra en insats för miljön. När du väljer att lägga till Bra Miljöval till ditt elavtal får du el som är producerad från förnybara källor, som sol-, vatten-, vind- eller biokraft. 

Vad är skillnaden mellan miljömärkt el, grön el och ursprungsmärkt el?

Kärt barn har många namn, så även elen. Ursprungsmärkt el är samma som det som många på ett slarvigt sätt kallar för ”grön” eller ”miljövänlig” el. El med ursprungsmärkning garanterar att elen kommer från en viss energikälla, som exempelvis sol-, vind-, vatten- eller biokraft, men det ställs ofta inga miljökrav på hur elen produceras. Miljömärkt el, som Bra Miljöval, ställer däremot hårda krav på elproduktionen.

När kan jag välja Bra Miljöval?

Om du har ett elavtal hos oss kan du när som helst under din avtalsperiod välja att få el som är märkt med Bra Miljöval till elavtalen MixprisFast elpris och Rörligt elpris. Den märkta elen kommer från förnybara källor och uppfyller hårda miljökrav. 

Du kan inte välja till Bra Miljöval när du tecknar Eskilstuna-el, den elen kommer redan från förnybara källor. 

Hur gör jag för att välja Bra Miljöval?

Lägg till Bra Miljöval till ditt elavtal genom att fylla i vårt formulär här nedanför. Har du inte ett elavtal hos oss? Då kan du teckna ett här, passa då på att samtidigt lägga till Bra Miljöval till ditt elavtal.