Standardinstallation

Om du äger din egen bostad har du alla möjligheter att installera en laddbox för snabb och säker laddning hemma. Eftersom installationen av en laddbox görs direkt i din elcentral, ska den alltid utföras av en behörig installatör. Standardinstallation ger en trygg och prisvärd tjänst utförd av våra experter på just installation av laddboxar.

Vår standardinstallation är framtagen för att täcka behovet hos de flesta villaägare som vill installera en laddbox hemma. För att ta del av erbjudandet
om standardinstallation behöver nedanstående punkter vara uppfyllda:

  • Du äger fastigheten där laddboxen kommer att installeras. Alternativt har du ett godkännande från fastighetsägaren.
  • Fastigheten där laddboxen ska installeras är korrekt ansluten till elnätet med tre faser och minst 20 A i huvudsäkring.

I standardinstallationen ingår upp till 10 meter kabeldragning mellan elcentralen och laddboxens placering. Det ingår endast kabeldragning ovan mark, krävs grävarbete får kunden själv åtgärda detta. En håltagning i trä/gips/lättbetong/leca ingår. Eventuella anpassningar som behövs för att genomföra installationen, faktureras dig som kund enligt gällande prislista.

Elbil som laddas

Ladda hemma

Våra laddboxar passar alla elbilar och laddhybrider på marknaden och är speciellt anpassade för laddning i hemmet.

Parkeringsplats för elbilsladdning

Frågor och svar

Du har kanske funderingar om installation av laddbox hemma. Vi hjälper dig att reda ut begreppen och svara på de vanligaste frågor här.