Till sidans huvudinnehåll

Trä

Möbler, brädor, trätrall, plankor, lister etc. som endast är av trä sorteras som Träavfall på återvinningscentralen. Lastpallar återbrukas och finns att ställa av på en anvisad plats på återvinningscentralen.

Återvinningscentral