Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Stol

Stoppade möbler sorteras som Ej återvinningsbart på återvinningscentralen. Är möbeln hel? Lämna den gärna till ReTunacontainern eller till Återbruksgallerian där den kan få nytt liv och bli till glädje för någon annan.

Sortera som:

Grovavfall

Lämnas till:

Återvinningscentral

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö