Till sidans huvudinnehåll

Parfymflaska

Parfymflaskor i glas är glasförpackningar och ska sorteras på återvinningsstationen. Glas sorteras inte i färgsorteringen. Det går bra att slänga glasförpackningar även om innehållet inte går att tömma, så länge innehållet inte är farligt avfall.

Återvinningsstation