Sorteringsguide

Med vår sorteringsguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera ditt avfall.

Är du osäker på hur ditt avfall ska sorteras och återvinnas? Fyll i textfältet nedan och tryck på sök.

Lågenergilampa

Lågenergilampor innehåller giftiga ämnen som måste tas om hand på rätt sätt för att de ska kunna återvinnas. Sorteras som farligt avfall i Miljöboxen eller i Miljöboden på återvinningscentralen Lilla Nyby.

Sortera som:

Farligt avfall

Lämnas till:

Återvinningscentral

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ä

Ö