Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Hur du sorterar i lägenhet

Du som bor i lägenhet sorterar ditt hushållsavfall i ett sorteringsrum. Beroende på hur fastigheten ser ut är sorteringslösningarna olika. Det är din fastighetsägare som är ansvarig för att erbjuda dig möjlighet till sortering. Om ni inte sorterar ut olika förpackningar i din fastighet är du hänvisad till din närmaste återvinningsstation.

Hur ska du sortera?

Som lägenhetsboende är du i första hand hänvisad till det sorteringsrum som tillhandahålls av din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som beslutar hur mycket du kan sortera ut i sorteringsrummet. Vissa fastighetsägare erbjuder full sortering, andra inte. Om du har frågor kring sorteringen i din fastighet ska du höra av dig till fastighetsägaren.

Om du inte har möjlighet att sortera ut dina förpackningar och tidningar i sorteringsrummet får du lämna dem till någon av de återvinningsstationer som finns runt om i staden. Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Varför ska du sortera?

I Sverige har vi producentansvar. Det betyder att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är ansvarig för att förpackningarna tas om hand och återvinns. En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara.

I priset på varje förpackning du köper finns en återvinningsavgift som är ungefär några ören per förpackning. Som konsument har du ett ansvar för att lämna in dina förpackningar till återvinning så att de kan bli nya förpackningar och produkter. Visste du att ungefär var tredje förpackning du ser i mataffären är gjord av återvunnet material? Genom att lämna in dina förpackningar och tidningar till återvinning gör du en stor insats för miljön då vi tillsammans tar vara på jordens resurser. Tack för att du sorterar!

Kan lägenheter ha färgsortering?

Vi får ofta frågan varför inte lägenheter har färgsorteringssystemet (läs mer om färgsortering här). Det finns flera olika anledningar till att det inte är möjligt i dagsläget, men faktum är att vi utreder möjligheterna och just nu pågår det ett test i några fastigheter i Eskilstuna där vi utvärderar hur det skulle kunna fungera logistiskt. Möjligheten finns alltså att lägenheter kommer kunna ha färgsorteringssytemet i framtiden.

Hitta närmaste återvinningsstation

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen som ansvarar för de återvinningsstationer som finns runt om i stan. Hitta enkelt din närmaste station genom att söka på deras hemsida.

Är du ansvarig för FNI?

Ska ni utöka sortering i er fastighet eller behöver du sorteringsmaterial till fastighetens sorteringsrum? Om du är fastighetsägare eller ansvarig för sorteringen i ditt hus kan du läsa mer om FNI här.

Ladda ner sorteringsinformation

Ladda ner sorteringsguider på olika språk.

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.