Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Hur du sorterar avfall när du bor i lägenhet

För dig som bor i lägenhet kan sorteringslösningarna se olika ut beroende på hur fastigheten ser ut. Det är din fastighetsägare som är ansvarig för att erbjuda dig möjlighet till sortering. Om ni inte sorterar ut olika förpackningar i din fastighet är du hänvisad till din närmaste återvinningsstation.

Hur ska du sortera?

Som lägenhetsboende är du i första hand hänvisad till det sorteringsrum som tillhandahålls av din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som beslutar hur mycket du kan sortera ut i sorteringsrummet. Vissa fastighetsägare erbjuder full sortering, andra inte. Om du har frågor kring sorteringen i din fastighet ska du höra av dig till fastighetsägaren.

Om du inte har möjlighet att sortera ut dina förpackningar och tidningar i sorteringsrummet får du lämna dem till någon av de återvinningsstationer som finns runt om i staden. Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Varför ska du sortera?

I Sverige har vi producentansvar. Det betyder att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara är ansvarig för att förpackningarna tas om hand och återvinns. En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara.

I priset på varje förpackning du köper finns en återvinningsavgift som är ungefär några ören per förpackning. Som konsument har du ett ansvar för att lämna in dina förpackningar till återvinning så att de kan bli nya förpackningar och produkter. Visste du att ungefär var tredje förpackning du ser i mataffären är gjord av återvunnet material? Genom att lämna in dina förpackningar och tidningar till återvinning gör du en stor insats för miljön då vi tillsammans tar vara på jordens resurser. Tack för att du sorterar!

Hitta närmaste återvinningsstation

Det är FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) som ansvarar för de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen.

Är du ansvarig för FNI?

Ska ni utöka sortering i er fastighet eller behöver du sorteringsmaterial till fastighetens sorteringsrum? Om du är fastighetsägare eller ansvarig för sorteringen i ditt hus kan du läsa mer om FNI här.

Sorteringsguide på engelska och arabiska

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.

Trasig stol, grovavfall

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.