Person slänger en rosa avfallspåse i ett sopkärl.

Så mycket textilier samlar vi in med den rosa påsen

Varje år konsumerar en genomsnittlig svensk 13 kilo textilier, varav 8 kilo slängs i hushållsavfallet. Ungefär hälften av de textilier som finns i restavfallet är hela och hade kunnat återanvändas.

Den rosa påsen ett första steg till bättre insamling

Sedan 2017 kan de med färgsortering sortera sina oönskade textilier i en rosa påse och slänga direkt i sitt sopkärl. Med den rosa påsen får vi in i genomsnitt 3,5 kilo textilier per person och år. Det innebär att material som tidigare hamnat i påsen för övrigt hushållsavfall och gått till förbränning, nu istället kommit till användning. Vi arbetar även för att de som bor i lägenhet ska ha tillgång till bra insamlingssystem för textilier. 

Textilindustrin - ett stort problem

För att producera ett kilo bomull krävs upp till 29 000 liter vatten, det krävs även stora mängder bekämpningsmedel som är skadliga för vår natur. Enligt FN:s handelsorgan Unctad släpper klädindustrin ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop. Textilindustrin är alltså ett stort problem och vi måste alla hjälpas åt för att förbättra situationen. Det du som konsument kan göra är att köpa förre kläder och att oftare köpa second hand. Vi som insamlare av avfall arbetar för att textilierna ska återanvändas och återvinnas istället för att slängas och gå till förbränning. 

 

Textilåtervinningsanläggning

Det här händer med dina textilier efter att vi samlat in dem

Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

Färgsortering

Färgsortera ditt avfall

Läs mer om färgsortering, vad du ska tänka på och hur du får nya påsar.

Sopbil som är en värdetransport

Det här gör vi för att uppnå noll

Här beskriver vi några av de insatser vi gör för att öka återvinningen i Eskilstuna.

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Återvinningsarbetare framför sopbil

Häng med våra chaufförer på jobbet

De kan gå upp till sex mil på ett arbetspass. Få en inblick i våra chaufförers arbetsdag.

En rosa diskborste

Vad är det för skillnad på plast och plast?

Hur kommer det sig att plastförpackningar sorteras och går till återvinning, men att diskborsten går till förbränning? Det finns en förklaring.

Sopbil

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.