Till sidans huvudinnehåll
Porträtt av Anna-Åsa Hellström, affärsområdeschef för Elnät

Vi hjälper till med energiomställningen

Med elnät som inte är byggda för de nya krav som energiomställningen innebär, står hela energi-Sverige inför en omfattande omställning. Anna-Åsa Hellström, affärsområdeschef Elnät, berättar om hur ESEM möter både energiomställningen och de kompetensförsörjningsproblem som hela branschen står inför.

Inom affärsområdet Elnät eftersträvar alla samma sak, ett nät som håller måttet. Som affärsområdeschef ansvarar Anna-Åsa Hellström för att helheten ska fungera.

– Mitt jobb är att se till att vi har samma målbild över vart vi vill och att vi balanserar det som är viktigt idag med långsiktiga frågor. En viktig del av ledarskapet är också att se till att medarbetarna trivs och ges förutsättningar för att både jobba effektivt och själva utvecklas. 

Som chef har hon också förmånen att på nära håll följa det arbete som ger resultat i realtid hos kunderna.

– Tack vare fantastiska medarbetare som är öppna för ny teknik och nya arbetssätt ligger vi långt fram med digitalisering. Vi har utvecklat bra stöd för vårt dagliga arbete, något som framför allt bidrar till ett stabilt och driftsäkert elnät. För kunderna innebär det väldigt få strömavbrott som vi kan avhjälpa snabbt, ett resultat vi är väldigt nöjda med.

”Med målet att fler ska söka sig till branschen jobbar vi med att göra tröskeln in lägre. Då kan vi rekrytera från andra branscher och ge medarbetaren möjlighet att utvecklas hos oss.”

För att upprätthålla det goda resultatet står nu energiomställningen i stort fokus. Det innebär ett arbete med att anpassa näten efter nya förutsättningar.

– Energiomställningen förändrar kraftsystemet i grunden. Allt fler köper elbilar och installerar solceller, det är väldigt positivt men ställer också nya krav på nätet. Därför bygger vi nu ut och bygger om vårt nät för att göra det möjligt för våra kunder att ställa om. 

För att klara av drift, underhåll och utbyggnad av nätet krävs rätt kompetenser, erfarenheter och stort fokus på kompetensförsörjning. Något som idag är en utmaning för Sveriges energibransch.

– Med målet att fler ska söka sig till branschen jobbar vi med att göra tröskeln in lägre. Då kan vi rekrytera från andra branscher och ge medarbetaren möjlighet att utvecklas hos oss. Här krävs det att alla i branschen hjälps åt för att lösa de kompetensförsörjningsproblem vi står inför.

Anna-Åsa framför sin dator när hon arbetar

Kort om Anna-Åsa Hellström

  • Ålder: 51
  • Bor i Kvicksund
  • Utbildning: Civilingenjör i Teknisk fysik