Till sidans huvudinnehåll
Två stycken mikroskop

Källan till allt liv – vatten, vårt viktigaste livsmedel

Att arbeta med vatten och avlopp är ett kretsloppsarbete. Vi hämtar vårt råvatten från naturen och lämnar tillbaka det igen efter att vi använt och renat det. Men innan det sker noggranna kvalitetskontroller i flera led.

Här i Eskilstuna har vi fyra vattenverk som försörjer invånarna med dricksvatten. Det största är Hyndevads vattenverk och därifrån får de flesta sitt dricksvatten. Råvattnet till Hyndevads vattenverk hämtas från Hyndevadsån vid Hjälmarens utlopp i Mälaren. Ytvattnet från ån pumpas upp till en ås där det sedan sjunker genom marklagren. På så sätt påskyndas processen för ytvattnet till att bli grundvatten. Första reningen sköter alltså naturen. Vattnet kvalitetövervakas och testas kontinuerligt, både i det egna laboratoriet men också i externa specialiserade laboratorier.

Det ställs höga krav på reningen när dricksvatten produceras och det utgående dricksvattnet, som kommer ur din kran, testas regelbundet i laboratoriet på både mikrobiologisk och kemisk renhet. Maria Hakala, som är chef på vårt laboratorium, berättar hur det går till.

”Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och kravet på renhet är väldigt högt. Provtagningen går helt enkelt till så att vi tar vattenprover från fasta och tillfälliga prov-tagningspunkter hos användare och analyserar dem.”

– Vi utför regelbundna kontroller på dricksvattnet i vattenverket men också ute på ledningsnätet. Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och kravet på renhet är väldigt högt. Provtagningen går helt enkelt till så att vi tar vattenprover från fasta och tillfälliga provtagningspunkter hos användare och analyserar dem. Det sker rutinmässigt och styrs av ett program för regelbundna undersökningar.

Skulle det visa sig att någon bakterienivå är för hög måste en kokningsrekommendation utfärdas. Det innebär att man uppmanas att koka vattnet innan förtäring. Under en kokningsrekommendation inleds ett intensivt arbete med att lokalisera vad som orsakat bakterierna. Det är inte alltid man hittar svaret trots ett stort sökarbete.

– Det viktigaste är ändå att få vattnet rent igen. Det görs genom spolning av ledningarna och ibland kan vi också behöva öka klormängden i vattnet. Medan dessa insatser pågår tas mängder med prover. Det är först när vi har två på varandra efterföljande godkända prov som dricksvattnet är godkänt igen. Eftersom vissa prover också skickas till andra labb så kan det ta lite tid, berättar Maria.

Bakterier

Det utgående dricksvattnet kontrolleras regelbundet på både mikrobiologisk och kemisk renhet i laboratoriet.

En flaska med vattenprover

Laboratoriet analyserar också vatten från egna brunnar.

När man producerar dricksvatten är kvalitetskraven som sagt väldigt höga, men vad gäller då om man har en egen brunn? Då är man faktiskt helt ansvarig själv för att hålla koll på sitt vatten. Det är dock stora skillnader i bakterieacceptans för kommunalt- och eget brunnsvatten. Maria förklarar varför det är så.

– Det beror bland annat på att det kommunala vattnet når många fler invånare på kort tid samt att till exempel sjukhus och kommersiella fastigheter som restauranger är mottagare. Det kommunala vattnet är ju behandlat och regleras därför av Livsmedelsverket medan eget brunnsvatten styrs av Miljöbalken. Vill man kontrollera sitt dricksvatten från egen brunn så kan man göra det hos oss. Vi tar inte bara prover för eget bruk utan labbet är öppet även för allmänheten, säger Maria Hakala.

Visste du att ...


... vi faktiskt bara lånar vårt vatten av kommande generation och dricker precis det vatten som dinosaurierna drack? Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt och evigt kretslopp.

Visste du att ...


... tre procent av jordens vatten är sötvatten, medan 97 procent består av saltvatten. Av de tre procenten är 70 procent av sötvattnet låst i glaciärer och istäcken samt 29 procent i underjordiska reservoarer. Endast en procent av jordens vatten är alltså drickbart. Därför är det extra viktigt att vi vårdar det vatten vi faktiskt har.

Kontakta Laboratoriet

Laboratoriet finns i samma område som Hyndevads Vattenverk, längs väg 230, vid Eskilstunas utkant.

Jourtelefon: 016-10 60 15 
(vardagar 9-15)

E-post: va.kvalitetskontroll@esem.se

Laboratoriets öppettider

Laboratoriet har öppet:
Måndag - torsdag: 08:00-15:00 och fredag: 08:00-13:00

OBS! Vi tar endast emot prover måndagar och tisdagar mellan kl. 08:00-14:00 under helgfria veckor.

Vid osäkerhet om öppettider, vänligen kontakta laboratoriet.

Laboratoriet

Laboratoriet

Har du egen brunn? Lämna enkelt vattenprover för att undersöka ditt vatten.