Vad händer om elen inte räcker till alla? Lugn - det finns en plan!

På senare tid har det pratats en del i media om att det kan bli aktuellt med planerade strömavbrott, eller ”bortkoppling” som det också kallas, om det skulle bli effektbrist. Men vad är effektbrist egentligen? Och hur skulle dessa planerade strömavbrott gå till? Vi reder ut begreppen!

El är en färskvara som är svår att lagra i stora mängder. Det måste hela tiden råda balans mellan användning och produktion. Om efterfrågan blir större än tillgången, uppstår effektbrist. Det innebär helt enkelt att elen inte räcker till för alla som vill ha. Det kan skapa en obalans i elnätet som riskerar att i värsta fall få hela nätet att slockna.

I ett nödläge för att undvika en nätkollaps, det vill säga en total nedsläckning av elnätet, kan Svenska kraftnät (SVK) beordra elnätsföretagen att koppla bort elanvändare efter en bestämd prioriteringsordning. Styrningen med bortkoppling används endast när andra åtgärder inte räcker till och planeras av Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna. Detta kallas för styrel.

”Styrel gör det möjligt att prioritera el till samhällsviktiga elanvändare som har betydelse för människors liv och hälsa och för att samhället ska fungera.”

– Styrel gör det möjligt att prioritera el till samhällsviktiga elanvändare som har betydelse för människors liv och hälsa och för att samhället ska fungera. Bortkopplingen av vissa områden ger bättre förutsättningar att hantera störningar och upprätthålla leveranssäkerheten, säger Sara Jonsson, driftchef.

Den som drabbas får sannolikt ett kortare avbrott under den tiden på dygnet då nätet är som tyngst belastat. Ett område i taget får avbrott roterande i omgångar under en tid. Hittills har det aldrig inträffat att SVK varit tvungna att använda styrel, men det har varit nära några gånger.

Effektbrist är ett komplext problem och kräver arbete med flera olika lösningar samtidigt. En viktig del är att alla – privatpersoner, elnätsbolag och företag – tillsammans behöver göra insatser för att avlasta elnätet. 

– Det viktigaste man som privatperson kan göra är att se över sin egen elanvändning, samt sprida ut den över dygnet så att man använder mindre el när det är trångt i elnätet. Det uppstår framförallt sena eftermiddagar och kvällar när många kommer hem och huset ska vara varmt, vi lagar mat, tvättar kläder och laddar bilen, säger Sara.

Problemet med effektbrist kan kännas avlägset och stort för den enskilda. Men det är viktigt att veta att varje kilowattimme som inte används räknas och bidrar till att minska risken för effektbrist. Nu hjälps vi åt att spara på elen!

Pojke håller pappas hand

Bli en elnätshjälte, du också!

Vi behöver alla samarbeta för att vårt elnät ska må bra och leverera det vi behöver. Här tipsar vi om hur du kan hjälpa till.

Barn med mobiltelefoner

Så använder vi vårt elnät på ett hållbart sätt

Växande befolkning, elektrifierade fordon, uppkopplade städer och elintensiva industrier. I framtiden kommer vi att använda mer el än idag, hur ska vi möta framtidens behov?