Till sidans huvudinnehåll
Fiskgjuse som landar på vatten

Föreningen som har pippi på fåglar

Du som väljer att teckna elavtalet Eskilstuna-el är med och stöttar det lokala föreningslivet. En av föreningarna som ingår i samarbetet är Ornitologiska Klubben i Eskilstuna.

Ornitologerna i Eskilstuna är lyckligt lottade. De har nära till en fantastisk fågelskådningsplats: Ekeby våtmark. Med sina 40 hektar är den Sveriges största anlagda våtmark. Funktionerna är många, de åtta dammarna ger en naturlig reningsprocess av vattnet vilken är viktig för miljön. Våtmarken tar hand om näringsämnen i avloppsvattnet som annars skulle kunna förorsaka algblomning och syrebrist i Mälaren. Som en bonus stortrivs fåglarna här.

– Den som tar med sig en kikare kan se arter som normalt inte vistas här i trakten. Mer än 150 olika fågelarter har observerats vid våtmarken. Några av de fåglar som håller till vid våtmarken är brun kärrhök, fiskgjuse, skägg- dopping, rörhöna, sävsångare och knölsvan, berättar Lennart Cronholm, som är en av entusiasterna i Ornitologiska Klubben i Eskilstuna.

Genom att teckna ett elavtal hos Eskilstuna-el stöttar du den Ornitologiska Klubben i Eskilstuna och hjälper dem att växa.

 

”Det ger ett tacksamt bidrag till vår verksamhet. Samarbetet ger oss också möjlighet att utveckla verksamheten på ett positivt sätt. Vid nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter med andra föreningar.” 

Vad betyder samarbetet för er?

– Det ger ett tacksamt bidrag till vår verksamhet. Samarbetet ger oss också möjlighet att utveckla verksamheten på ett positivt sätt. Vid nätverksträffarna utbyter vi erfarenheter med andra föreningar.

Vem kan bli medlem hos er?

– Ornitologiska Klubben i Eskilstuna är en förening som bildades för över 60 år sedan. Vi välkomnar alla som är intresserade av fåglar. Man behöver absolut inte vara fantast för att bli medlem. Klubben ordnar givande kurser, utflykter och föredrag som kan inspirera till ökad kunskap och förståelse för fåglar och dess natur.

Original-Shield-Eskilstuna-El_2019-200px.png

Lokalt och smart med Eskilstuna-el

  • Med Eskilstuna-el får du lokalproducerad och förnybar el, samt en unik prismix med både rörligt och fast elpris.
  • När du tecknar Eskilstuna-el får du även möjlighet att bestämma vilken lokal förening som vi ska sponsra.
  • Läs mer om Eskilstuna-el.